Colofon

Openbaarmaking volgens § 5 van de e-commerce wet

Eigenaar:
Bioblo Spielwaren GmbH
Kaplanstraße 10, A-3430 Tulln an der Donau, Oostenrijk
E-mail: office@bioblo.com
Telefoon: +43 2272 20605

Bedrijfsinformatie:
Btw-nummer: ATU69590034
Handelsregister nr.: 434653x
Handelsregister rechtbank: Regionale rechtbank St. Pölten
Handelsautoriteit: Districtsbestuur Tulln
Vennoten: Mag. Stefan Friedrich, Hannes Frech, MSc, Dietmar Kreil

Lid van de handelskamer (Landesinnung der Tischler und holzgestaltenden Gewerbe), Neder-Oostenrijk. Toepasselijke wetgeving en toegang: Handelsvoorschriften

Bankrekeninggegevens:
IBAN: OP96 3288 0000 0055 3354
BIC: RLNWATW1880

Informatie over online geschillenbeslechting:
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr. U kunt ook eventuele klachten sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Risico van verlies bij levering:
Wanneer Bioblo de goederen verzendt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen pas over op de consument wanneer de goederen worden geleverd aan de consument of aan een derde partij die door de consument is aangewezen en die verschilt van de vervoerder. (KschG §7b)

Garantievoorwaarden:
De garantie is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, d.w.z. 24 maanden na ontvangst van de goederen.

Auteursrecht:
De op deze website gepubliceerde inhoud en werken vallen onder het Oostenrijkse auteursrecht. Voor elke vorm van verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elk soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of opdrachtgever vereist. Door het bezoeken van onze website kan informatie over de toegang (datum, tijd, opgeroepen pagina) op de server worden opgeslagen. Dit is geen evaluatie van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres). Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit - indien mogelijk - alleen met de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.