Gegevensbeschermingsverklaring

Hier vindt u informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan als u onze website bezoekt. Om de functies en diensten van onze website te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens over u verzamelen. Hieronder leggen we uit welke gegevens we over u verzamelen, waar dit voor nodig is en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

De exploitant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website:

Bioblo Spielwaren GmbH, Kaplanstrasse 10, 3430 Tulln an der Donau, Austria.

Meer informatie vindt u in het colofon.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op office@bioblo.com.

Gegevens verzamelen
Als u deze website gebruikt zonder ons op een andere manier gegevens te verstrekken (bijv. door een aankoop in de webshop te doen, zich te registreren of het contactformulier te gebruiken), verzamelen wij alleen technisch noodzakelijke gegevens die automatisch naar onze server worden verzonden (bijv. IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, het type browser en het besturingssysteem). Dit is noodzakelijk om onze website te kunnen tonen. Voor zover het om persoonsgegevens gaat, vormt artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG de wettelijke basis voor de verzameling.

Contactformulier
Op onze website kunt u persoonlijke gegevens invoeren via een contactformulier. Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u in het invoermasker invoert (bijv. achternaam, voornaam, e-mailadres). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Nieuwsbrief
U kunt zich op onze website abonneren op een nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u in het invoermasker invoert (bijv. achternaam, voornaam, e-mailadres). Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Inschrijving op de nieuwsbrief is alleen mogelijk met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven. U kunt het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen door op de knop aan het einde van de nieuwsbrief te klikken.

Webshop
Deze website is gebaseerd op een webwinkelsysteem van het Canadese bedrijf Shopify Inc. Shopify beschermt persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de AVG wanneer deze worden overgedragen naar en opgeslagen in de VS en Canada. Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte (EER) door Shopify worden ontvangen en verwerkt in overeenstemming met de AVG normen en Shopify's best practices voor informatiebeveiliging, zie Shopify's white paper over de AVG.

Voltooiing van een aankoop
Wij willen u erop wijzen dat ten behoeve van de afwikkeling van het online-aankoopproces de IP-gegevens van de abonnee worden opgeslagen, evenals de naam, het adres en het e-mailadres van de koper. De verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de online aankoop. Gegevens worden niet aan derden overgedragen, met uitzondering van de overdracht van het e-mailadres aan de verwerkende betalingsdienstaanbieders met het oog op de debitering van de koopprijs en aan onze belastingadviseur met het oog op de nakoming van onze fiscale verplichtingen. In het geval van een afgeronde aankooptransactie worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar). De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en artikel 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst) van de AVG.

Cookies
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren. Cookies is tekstinformatie die via de webbrowser op een computer wordt opgeslagen wanneer een website wordt bezocht. Dit wordt gebruikt om een sessie te herkennen, bijvoorbeeld bij het permanent inloggen op een website of bij het gebruik van de winkelwagenfunctie van een online shop.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd via de instellingen van uw webbrowser. U kunt ook de instellingen van uw webbrowser aanpassen zodat er geen cookies worden opgeslagen. In dit geval is het mogelijk dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de onder deze link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Google neemt deel aan het EU-VS Privacy Shield. Dit betekent dat zelfs in de uitzonderlijke gevallen waarin Google persoonlijke gegevens naar de VS overdraagt, er een adequaat niveau van gegevensbescherming is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Informatie over de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001

Hier vindt u meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics.

Retargeting
Facebook, Google en Microsoft gebruiken de door ons ingestelde "pixels" om cookies op het apparaat van de gebruiker op te slaan en om bestaande cookies en andere identificatoren uit te lezen en het voor de identificator of gebruiker aangemaakte profiel te verrijken. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens, maar gebruiken ze om reclame te tonen aan geïnteresseerde doelgroepen.

Openbaarmaking en doorgifte van gegevens
Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden verstrekt of doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de verwerking van het contract of voor de facturering, of als u als gebruiker van de website en/of klant uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Als gebruiker van de website en/of klant heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

Uw rechten
U hebt in principe het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdracht, herroeping en verzet. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

-----

Status: Mei 2020