Spiraal

Uitgangspunt is een platliggende Bioblo-steen.

Bild 1

De volgende stenen worden elk gedraaid door een klein stuk (ongeveer 10°), waarbij de verplaatsing (men zou ook kunnen zeggen: de overhang) aan beide uiteinden van de steen even groot moet zijn, zodat de spiraal een verticale centrale as behoudt.

Bild 2

TIP: U kunt ook meerdere naast elkaar liggende Bioblo's gebruiken als uitgangspunt voor de spiraal. Met een beetje oefening kun je de meest fascinerende constructies maken!